Uzyskaj 20% zniżki! arrow_drop_up
sogifts.eu

Przedmiot został dodany

()
temucheck_circleZweryfikowany
()
temucheck_circleZweryfikowany
()
temucheck_circleZweryfikowany
()
temucheck_circleZweryfikowany
()
temucheck_circleZweryfikowany
()
temucheck_circleZweryfikowany
()
temucheck_circleZweryfikowany
()
temucheck_circleZweryfikowany
()
temucheck_circleZweryfikowany
()
temucheck_circleZweryfikowany
()
temucheck_circleZweryfikowany
()
temucheck_circleZweryfikowany
()
temucheck_circleZweryfikowany
()
temucheck_circleZweryfikowany
()
temucheck_circleZweryfikowany
()
temucheck_circleZweryfikowany
()
temucheck_circleZweryfikowany
()
temucheck_circleZweryfikowany
()
temucheck_circleZweryfikowany
()
temucheck_circleZweryfikowany
Przejdź do treści

Podążaj za nami!

😍 Zrób niespodziankę i podaruj prezenty bez powodu! 🎁

😲Gwarantowany efekt WOW 👍

🚚 Bezpłatna dostawa przy wszystkich zamówieniach powyżej 60,00€ 🌐

Subskrybuj nasze konto TikTok 👉 Zapisz się

Dołącz do naszej strony na Instagramie 👉 Dołącz

Skontaktuj się z nami

Zasady i Warunki

1. Postanowienia ogólne.

1.1. Niniejszy Regulamin Zakupu i Sprzedaży Towarów (zwany dalej Regulaminem) jest wiążącym Strony dokumentem prawnym, który określa prawa, obowiązki i odpowiedzialność Kupującego i Sprzedającego w przypadku nabycia przez Kupującego towaru drogą elektroniczną. w sklepie.

1.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub uzupełnienia regulaminu w każdym czasie, z uwzględnieniem wymogów określonych przepisami prawa. Kupujący jest informowany na stronie e-sklepu. Podczas zakupów w e-sklepie Regulamin obowiązuje w chwili złożenia zamówienia.

1.3. Masz prawo kupować w e-sklepie:

1.3.1. pełnoletnie osoby fizyczne, tj. osoby, które osiągnęły pełnoletność i których zdolność do czynności prawnych nie jest ograniczona postanowieniem sądu;

1.3.2. małoletni w wieku od 14 do 18 lat tylko za zgodą rodziców lub opiekunów, chyba że prowadzą działalność na własny rachunek;

1.3.3. osoby prawne;

1.3.4. upoważnieni przedstawiciele wszystkich ww. osób.

1.4. Zatwierdzając regulamin Sprzedający gwarantuje również, że zgodnie z pkt 1.3. pkt, Kupujący ma prawo do zakupu towarów w e-sklepie.

1.5. Umowę pomiędzy Kupującym a Sprzedającym uważa się za zawartą z chwilą utworzenia przez Kupującego koszyka w e-sklepie, wskazania adresu dostawy, wybrania formy płatności i zapoznania się z regulaminem Sprzedającego, kliknięcia przycisku „Kup” ( patrz punkt 5 „Zamawianie towarów, ceny, tryb płatności, terminy”).

1.6. Każda umowa zawarta pomiędzy Kupującym a Sprzedającym jest przechowywana w e-sklepie.

2. Ochrona danych osobowych.

2.1. Aby zamówić towar w sklepie internetowym, kupujący może:

2.1.1. rejestrując się w tym e-sklepie - wprowadzając dane wymagane podczas rejestracji;

2.2. Kupujący przy zamawianiu towaru 2.1. W sposób przewidziany w Regulaminie odpowiednie pola informacyjne podane przez Sprzedawcę muszą wskazywać dane osobowe Kupującego niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia towaru: imię, nazwisko, adres dostawy, numer telefonu oraz e-mail. adres e-mail.

2.3. Zatwierdzając niniejszy regulamin Kupujący wyraża zgodę na to, że 2.2. Dane osobowe Kupującego podane w pkt 1 będą przetwarzane w sklepie internetowym sprzedaży towarów i usług w celu analizy działalności Sprzedawcy.

2.4. Wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych Kupującego w celu sprzedaży towarów i usług w sklepie internetowym Sprzedającego, Kupujący wyraża również zgodę na przesyłanie na podany przez Kupującego adres e-mail informacji niezbędnych do realizacji zamówienia.

3. Prawa i obowiązki Kupującego.

3.1. Kupujący ma prawo do zakupu towarów w e-sklepie zgodnie z procedurą określoną w niniejszym Regulaminie i innych sekcjach informacyjnych tego e-sklepu.

3.2. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy kupna-sprzedaży ze sklepem internetowym i żądać zwrotu pieniędzy za towar lub wymiany towaru na jakość tylko w przypadku stwierdzenia wady. W innym przypadku, zgodnie z zarządzeniem Ministra Gospodarki Republiki Litewskiej w sprawie zwrotu i wymiany rzeczy, pkt 17, zwrot lub wymiana towaru następuje wyłącznie za zgodą Sprzedającego. Kupujący przy zakupie usług może żądać zwrotu pieniędzy za usługę tylko wtedy, gdy usługa nie została wykonana z winy Sprzedającego, w przeciwnym razie pieniądze za usługi nie zostaną zwrócone, chyba że Sprzedający postanowi inaczej.

3.3. Kupujący zobowiązuje się do odbioru zamówionych towarów i usług oraz zapłaty za nie uzgodnionej ceny.

3.4. W przypadku zmiany danych podanych w formularzu rejestracyjnym Kupującego, Kupujący jest zobowiązany do ich niezwłocznej aktualizacji.

3.5. Korzystając ze sklepu internetowego, Kupujący wyraża zgodę na niniejszy Regulamin zakupów i sprzedaży oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania i nienaruszania aktów prawnych Republiki Litewskiej.

4. Prawa i obowiązki Sprzedającego.

4.1. Sprzedający zobowiązuje się stworzyć Kupującemu wszelkie warunki do prawidłowego korzystania z usług świadczonych przez e-sklep.

4.2. Jeśli Kupujący próbuje naruszyć stabilność i bezpieczeństwo sklepu internetowego Sprzedającego lub naruszy swoje obowiązki, Sprzedający ma prawo do natychmiastowego i bez uprzedzenia ograniczenia lub zawieszenia dostępu Kupującego do sklepu internetowego lub, w wyjątkowych przypadkach, anulowania Rejestracja kupującego.

4.3. Sprzedawca zobowiązuje się do poszanowania prawa Kupującego do prywatności danych osobowych Kupującego określonych w formularzu rejestracyjnym e-sklepu.

4.4. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć zamówiony przez Kupującego towar pod wskazany przez Kupującego adres oraz świadczyć zakupione usługi.

5. Zamawianie towaru, ceny, tryb płatności, warunki.

5.1. W sklepie internetowym Kupujący może dokonywać zakupów przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.

5.2. Umowa wchodzi w życie z chwilą kliknięcia przez Kupującego przycisku „Kupuję”.

5.3. Ceny towarów w e-sklepie oraz w utworzonym zamówieniu podane są w euro, zawierają podatek VAT.

5.4. Kupujący płaci za towar w jeden ze sposobów określonych w e-sklepie:

5.4.1 Płatności można dokonać za pomocą usług bankowości elektronicznej banków Swed, Seb, Luminor. Płatności są dostępne w euro. Płatności są przetwarzane za pomocą platformy płatniczej MakeCommerce.lt.

6. Dostawa towarów.

6.1. Kupujący, wybierając usługę dostawy w momencie składania zamówienia, zobowiązuje się wskazać dokładne miejsce dostawy towaru.

6.2. Kupujący zobowiązuje się do samodzielnego odbioru towaru. W przypadku, gdy Kupujący nie jest w stanie sam odebrać towaru, a towar zostanie dostarczony pod wskazany adres, Kupującemu nie przysługuje prawo do zgłaszania Sprzedawcy roszczeń w związku z dostawą towaru do niewłaściwego podmiotu.

6.3. Towar dostarcza Sprzedający lub upoważniony przedstawiciel Sprzedającego (kurier), a towar można wysłać listem poleconym (w zależności od wybranego sposobu dostawy).

6.4. Sprzedawca dostarcza towar Kupującemu zgodnie z warunkami określonymi w opisach towaru. Niniejsze warunki mają charakter wstępny i nie mają zastosowania w przypadku, gdy Sprzedający nie posiada na stanie wymaganego towaru, a Kupujący jest poinformowany o braku zamówionego towaru. Jednocześnie Kupujący wyraża zgodę na to, że w wyjątkowych przypadkach dostawa towaru może zostać opóźniona z powodu nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od Sprzedającego. W takim przypadku Sprzedawca zobowiązuje się do niezwłocznego kontaktu z Kupującym i uzgodnienia warunków dostawy.

6.5. We wszystkich przypadkach Sprzedający jest zwolniony z odpowiedzialności za naruszenie warunków dostawy towaru, jeżeli towar nie zostanie dostarczony Kupującemu lub nie zostanie dostarczony w terminie z winy Kupującego lub z powodu okoliczności niezależnych od Kupującego. sprzedawca.

6.6. Kupujący musi w każdym przypadku niezwłocznie poinformować Sprzedawcę, jeśli przesyłka jest przedstawiona w zgniecionym lub w inny sposób uszkodzonym opakowaniu, jeśli przesyłka zawiera niezamówione towary lub ich nieprawidłową ilość, niekompletny zestaw towarów.

6.7. We wszystkich przypadkach, jeśli kupujący zauważy jakiekolwiek uszkodzenie opakowania podczas dostawy, musi zaznaczyć swoje uwagi w dokumencie dostawy dostarczonym przez kuriera lub sporządzić osobny protokół z tych uszkodzeń. Kupujący musi to zrobić w obecności kuriera. Niezastosowanie się do tego zwalnia Sprzedającego od odpowiedzialności wobec Kupującego za uszkodzenia towaru związane z uszkodzeniem opakowania, których Kupujący nie wskazał w dokumencie dostawy kuriera.

6.8. Po zakupie usługi przez kupującego na podany przez kupującego adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia.

6.9. Przy zakupie powyżej 60eur. Darmowa dostawa.

7. Jakość towaru, gwarancje.

7.1. Szczegóły dotyczące każdego produktu lub usługi sprzedawanej w e-sklepie są ogólnie wskazane w opisie produktu dołączonym do każdego produktu.

7.2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za to, że towar znajdujący się w e-sklepie swoim kolorem, kształtem lub innymi parametrami może nie odpowiadać rzeczywistemu rozmiarowi, kształtowi i kolorowi towaru ze względu na właściwości monitora używanego przez Kupującego.

8. Zwrot i wymiana towaru.

8.1. Braki w sprzedawanych towarach są eliminowane, towary niskiej jakości są wymieniane, zwracane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Republiki Litewskiej 2012. 15 marca zarządzeniem nr. 4-243 „O zatwierdzeniu Regulaminu zwrotu i wymiany rzeczy” wraz z zatwierdzonym Regulaminem zwrotu i wymiany rzeczy: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=420479.

8.2. Sprzedający zgodnie z regulaminem wyraża zgodę na wymianę towaru na dobrą jakość lub zwrot pieniędzy za towar tylko w przypadku stwierdzenia wady.

8.3. Z chwilą zakupu usługi przez Kupującego pieniądze za tę usługę są zwracane, jeśli usługa nie została wykonana z winy Sprzedawcy lub Dostawcy Sprzedawcy, chyba że Sprzedawca postanowi inaczej.

9. Odpowiedzialność kupującego i sprzedającego.

9.1. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość podanych przez Kupującego danych osobowych. W przypadku niepodania przez Kupującego w formularzu rejestracyjnym dokładnych danych osobowych, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje i nabywa prawo do dochodzenia odszkodowania za bezpośrednie straty poniesione przez Kupującego.

9.2. Kupujący jest odpowiedzialny za działania podejmowane przy użyciu tego e-sklepu.

9.3. Zarejestrowany Kupujący odpowiada za przekazanie swoich danych logowania osobom trzecim. W przypadku korzystania z usług świadczonych przez e-sklep przez osobę trzecią, która zalogowała się do e-sklepu przy użyciu danych logowania Kupującego, Sprzedający uważa tę osobę za Kupującego.

9.4. Sprzedający zwolniony jest z wszelkiej odpowiedzialności w przypadkach, gdy szkoda powstała z tego powodu, że Kupujący, pomimo zaleceń Sprzedającego i obowiązków Kupującego, nie zapoznał się z niniejszym Regulaminem, mimo że miał taką możliwość.

9.5. Jeżeli sklep internetowy Sprzedawcy zawiera linki do e-maili innych firm, instytucji, organizacji lub osób fizycznych. stron internetowych, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za informacje lub czynności tam dokonywane, nie utrzymuje, nie kontroluje i nie reprezentuje tych firm i osób.

9.6. W przypadku szkody strona winna zrekompensuje drugiej Stronie bezpośrednie szkody.

10. Marketing i informacja.

10.1. Sprzedawca może inicjować różne promocje w e-sklepie według własnego uznania.

10.2. Sprzedający ma prawo jednostronnie, bez odrębnego powiadomienia, zmienić warunki akcji, a także je anulować. Jakakolwiek zmiana lub unieważnienie warunków akcji jest ważne tylko z wyprzedzeniem, tj. od momentu ich wykonania.

10.3. Sprzedający przesyła wszelkie zawiadomienia środkami komunikacji wskazanymi w formularzu rejestracyjnym Kupującego.

10.4. Kupujący będzie przesyłał wszelkie zawiadomienia i pytania telefonicznie i e-mailem wskazanym w sekcji „O nas” na stronie internetowej Sprzedającego. adresy e-mail.

10.5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności w przypadku nieotrzymania przez Kupującego przesłanych wiadomości informacyjnych lub potwierdzających z powodu awarii sieci internetowej, sieci dostawcy usług poczty elektronicznej.

11. Postanowienia końcowe.

11.1. Niniejsze Zasady Zakupu i Sprzedaży Towarów zostały sporządzone zgodnie z przepisami prawa i aktami prawnymi Republiki Litewskiej.

11.2. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane w drodze negocjacji. W przypadku braku porozumienia spory będą rozstrzygane zgodnie z prawem Republiki Litewskiej

Znajdź nas na Instagramie

Podziel się z nami swoimi emocjami, wspominając @sogifts.eu w swoich historiach i podpisach